Generelt om ForældreSkolen og det at være forældre i dag - (fortsat)           tilbage

 

Som moderne forældre er vi ikke stillet overfor nogen let opgave. Vores hektiske informations-tidsalder er mere kompleks og kompliceret at forholde sig til end nogensinde før. Verden er blevet "større", og den bliver sværere og sværere at overskue. Både voksne og børn er i dag stillet overfor næsten uanede valgmuligheder. Det gør os usikre - mest på grund af alt det - vi ved - vi dermed må vælge fra. Denne usikkerhed kan gribe os alle - både nybagte forældrepar og forældre med mindre eller større børn. Moderne børneopdragelse er en større og mere kompliceret udfordring end nogensinde før.
V
i har, især i den vestlige verden, bevæget os - historisk set med stormskridt - fra jordnære jæger- og bondesamfund til højteknologiske, informations- og videnskulturer. Vi befinder os i det, som nogle samfundsforskere kalder, 'det postmoderne samfund', hvor alt i realiteten er muligt og alt er relativt.  
Det har selvfølgelig en række fordele, bla. en værdifuld frihed til - langt hen ad vejen - at udvikle og udfolde det kreative potentiale, vi alle som individer indeholder. Men det har også en alvorlig slagside. En slagside, som vi dagligt - bla. gennem massemedierne - konfronteres med konsekvenserne af:   
Hvor tidligere tiders kulturer og sub-kulturer indeholdt en lang række adfærdsregulerende elementer og traditioner, som i høj grad var bestemmende for, hvordan vi mennesker skulle omgås hinanden, så er det postmoderne samfunds værdipluralisme og relativisme - hvor alt i princippet er lige gyldigt - med til at skabe en oplevelse af rodløshed, usikkerhed, forvirring - og angst - i os mennesker. Denne mangel på ståsted, forankring og værdigrundlag er også med til at skabe en følelse af tomhed; for når alt i princippet er lige gyldigt, er vejen kort mod følelsen af ligegyldig-hed  
Denne mere eller mindre uudtalte, latente grundstemning af forvirring, angst og tomhed er i længden uudholdelig, og der vil opstå en søgen efter noget, som kan træde i stedet for det tabte fundament. En søgen efter et nyt værdigrundlag.  
Usikkerheden indfinder sig så i forhold til hvad, vi skal sætte i stedet. Når alt er muligt og valgmulighederne stort set er ubegrænsede, så vil valget indebære en lang kæde af fravalg. Og det virker frustrerende på de fleste af os. Frustrationen vil fortsætte indtil valget er foretaget, og der samtidig er udviklet en følelse af trofasthed i forhold til valget; en tro på, en evne, en lyst og et mod til at holde fast i det valgte.   
Usikkerheden og rodløsheden men også vejen til løsningerne i forbindelse med den moderne børne-
opdragelse kan ses i lyset af dette.                                                                      

  tilbage 

 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk