oversigt        Artikel i "Megafonen"  december 2005            næste 

     

Af Michael Borg Rasmussen

Miraklet venter lige om hjørnet ...

Psykolog Dan Svarre fra ForældreSkolen i Ringsted er ikke i tvivl: Mere barsel til mændene kan komme alle til gode. Men fædrene skal selv ville det!

 

”Mere barsel til mændene ville være den bedste investering i verdenshistorien!”
Ordene tilhører cand. pæd. psych. Dan Svarre, som i gennem en årrække har drevet ForældreSkolen i Ringsted. Her kommer par, forældre og bedsteforældre for at få hjælp, når de har ondt i familierelationerne.

Og han er ikke et sekund i tvivl: mere barsel til mændene vil smitte positivt af på stort set samtlige andre områder af vores samfund og ikke mindst på mændene selv.
”Barsel for faderen er en oplagt mulighed for at skabe en livslang relation til sit barn.


  Barsel for faderen er en
  oplagt mulighed for at skabe
  en livslang relation til sit barn
Jo tidligere man knytter bånd med sit barn, jo bedre. Samtidig kan manden udvikle en række sociale kompetencer og får en kæmpe mulighed for selvindsigt serveret på et sølvfad. Børn er jo et spejl af vores opførsel – man kan ikke snyde børn,” forklarer Dan Svarre.


Frivillig barsel

Dermed ikke sagt, at alle fædre - eller deres børn for den sags skyld - vil få noget ud af at gå på barsel. Ifølge psykologen er den afgørende forskel på mænd og kvinder, at mænd bevidst kan vælge ikke at involvere sig følelsesmæssigt i deres børn, hvilket kvinden i kraft af sin biologi har meget svært ved.
”Faderen skal selv ville det – det skal være en viljesakt fra hans side, ellers nytter det ikke noget,” understreger den 54-årige psykolog og fortsætter: ”Det kan faktisk være værre at have en far, der går hjemme uden rigtig kontakt til sit barn end en far, der fysisk ikke er til stede. En tvangsrelation skaber kun smerte og tabt livskvalitet,” siger Dan Svarre videre.
Vælger faderen imidlertid at `være med´, så er der absolut ingen grund til, at han skal føle sig som anden violin i forhold til moderen.

 

  Mandens opgave er lige så
  emotionel som kvindens,
  selvom rollerne er forskellige
  ”Mandens opgave er lige så emotionel som kvindens, selvom rollerne er forskellige. Eller sagt på en anden måde: Hvis fædrene har lyst, så skal de gøre det. Der ligger en latent disposition for omsorg i os alle, og hvis faderen har gjort op med
sig selv, at det er familien, han vil, så venter miraklet lige om hjørnet, siger Dan Svarre og påpeger, at et styrket parforhold som regel er en sidegevinst, når fædrene vælger at gå på barsel.
”Parforholdet får jo den feedback, der hedder: Jeg vil det her, jeg prioriterer det her.”


Åben skjoldet

Dan Svarre mener endvidere, at mændene i højere grad skal vise mod. Ikke `rockermod´, som han kalder det, men mod til at vise og stå ved deres sårbarhed.
”Mange mænd har skabt en form for mentalt skjold, fordi de tror, at de ikke må vise følelser,” Det er en vrangforestilling. Barnet er den nøgle, som kan lukke op for skjoldet. Det er i gennem det autentiske møde med vores sårbarhed, at vi finder vores sande styrke,” forklarer Dan Svarre

På et mere overordnet plan mener den erfarne psykolog og tidligere folkeskolelærer, at det er på høje tid, at fædrene kommer ud af starthullerne.  
  Det er i gennem det autentiske
  møde med vores sårbarhed, at
  vi finder vores sande styrke
 

 - ”Vores samfund er i dyb ubalance på grund af den frihedssøgende individualitet, som hersker overalt. Et menneske er et socialt produkt, og hele grundlaget for samfundet er fællesskabsfølelsen. Hvis der sker en reduktion i de bånd, som knyttes i barselsperioden, så går det ud over hele samfundet,” spår Dan Svarre.

 

Du kan hente mere inspiration på: www.foraeldre-skolen.dk

 

Megafonen er et internt blad for Miljøministeriets (ca. 2500) ansatte. Artiklen er en del af midterside temaet: 'Mænd på barsel' og med underoverskriften: 'Mænd tager langt mindre barsel end kvinderne. Megafonen har talt med en ekspert samt tre fædre, der har valgt at gå hjemme med deres børn'.

 
oversigt

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk

næste