tilbage                                 Citater til eftertanke!                     forrige  næste 
1
"Forældre kan opdrages til at forstå -
men så ska' man osse 
ha' haft dem fra små!"
Piet Hein 
2
"Det er fortsat forældrenes vigtigste opgave 
at være ansvarlige for atmosfæren i familien 
- dvs. ansvarlige for samspillets kvalitet, 
som igen er afgørende for den enkeltes adfærd og trivsel. 
Dette ansvar kan ikke uddelegeres."

Jesper Juul: Dit kompetente barn. Schønberg, 1995, s. 218f.
3
"Når børnene har kontrollen,
har forældrene mistet den."

John Gray: Børn er fra himlen. Borgen, 1999, s. 29.
 
4

"Opdragelsesarbejde er en fundgrube
for enhver, der har lært at betragte menneskekundskab
som en vigtig videnskab,
som han vil opleve og arbejde sig ind i.
Denne videnskab er ingen boglærdom,
men må tilegnes praktisk."

Alfred Adler: Menneskekundskab. Stjernebøgernes Kulturbibliotek, Vinten, 1971
5
"Med den viden vi har 
om menneskers psykiske udvikling, 
findes der ikke længere saglige argumenter 
for at splitte familien op 
i børnene på den ene side 
og forældrene på den anden."

Jesper Juul: Familierådgivning. Schønberg, 1988, s. 15.
 
6
"Det er de voksne, der har afskaffet autoriteten, 
hvilket kun kan betyde én ting: 
At de voksne forsøger 
at unddrage sig ansvaret for den verden, 
de har sat børnene i."

Fernando Savater: Mod til at opdrage. Samtid, 1997, s. 98.
 
7
Life is, what is happening to you,
while you are busy making other plans!
John Lennon
8
 Ingen forældre kan overskue 
eller gennemskue 
samspilsprocessen i deres egen familie.

Jesper Juul: Dit kompetente barn. Schønberg, 1995, s. 225.
9
 Følg de mennesker, 
der søger sandheden,
flygt fra dem, 
der har fundet den.
Václav Havel.
10
Stress er som en virus, 
der kan inficere mennesker i alle aldre.
Det er især børnefamilien, der har feber; 
det er forældre og børn, der er symptombærende 
og det moderne samfund, som er smittekilden. (...)
Således er det også blevet mere svært 
og krævende at være forældre.

Gideon Zlotnik: De stakkels forældre. Nielsens, 2001, s. 13.
11
"Du kan ikke forvente,
at dine børn skal lytte til dit råd
og ignorere dit eksempel."
Robert Orben, Visdomsord., Strandgaardgruppen, 1997
12
 Fortæl mig ... jeg glemmer.
Vis mig ... jeg husker.
Inddrag mig ... jeg forstår.
Kinesisk ordsprog
13 
Min erfaring er, at mange flere forældre, 
end vi traditionelt antager, 
er parat til at høre og lære, 
men det kræver naturligvis, 
at vi (fagfolk, naboer, familiemedlemmer, ægtefæller m.fl.) 
er omhyggelige med ikke at møde dem 
med den samme kritik, 
de samme bebrejdelser 
og den samme blindhed for deres kompetence, 
som de møder deres børn med. 
Vi må være parat til at møde dem 
med samme personlige og menneskelige kvalitet, 
som vi ønsker, de skal møde deres børn med. 
Det er anvendt, civiliseret etik! 
Deres smerte er den samme som deres børns. 
De har bare haft den længere.

Jesper Juul: Dit kompetente barn. Schønberg, 1995, s. 66f.
14
Man kan altså kort sagt ikke opdrage på 
eller undervise børn 
uden i et eller andet omfang 
at komme til at genere dem lidt.

Fernando Savater: Mod til at opdrage. Samtid, 1997, s. 86.
15
Den, der tror
han er færdiguddannet, 
er ikke uddannet
- men færdig.
Kinesisk ordsprog
16
"Forældre skal ikke lære 
at sige "nej" til barnet.
De skal lære at sige "ja" 
til sig selv."

Jesper Juul: Her er jeg! Hvem er du?. Apostrof, 1988, s. 66 
17
"En offentlig udhængning af eleverne 
skaber ikke en bedre skole. 
Hvis vi ser på, 
hvilke ting elever skal vælge til og fra 
for at komme vidt i uddannelsessystemet, 
er der én faktor, 
som overskygger alle andre. 
De skal vælge de rigtige forældre. 
Så enkelt kan det siges."

Anni Herfort Andersen, formand Danmarks Lærerforening, Søndagsavisen, Reg. 3 Ø 10.06.01, s.1 
18
"I samspillet mellem forældre og børn 
er kærligheden så stærk og så sårbar, 
at begge parter konstant risikerer 
at krænke hinandens grænser 
i den gensidige læreproces, 
familieliv altid er. 
Skyldfølelsen bliver mindst 
og selvfølelsen størst, 
når de voksne går forrest 
og sætter tonen."

Jesper Juul: Her er jeg! Hvem er du?. Apostrof, 1988, s. 9 
19
"Problemer er muligheder i arbejdstøj."

Henry Kaiser, Visdomsord., Strandgaardgruppen, 1997
20
"Livet har lært mig, at børn fødes uden brugsvejledning.
Den må man selv gå ud og finde."

Forfatter Bjarne Reuter, Berlingske Tidende, 14.10.01, Fri. s. 4 
21
"Opdragelse er fantastisk vigtig, 
men samtidig noget af det mest undervurderede.
Der er en stor angst 
for at trykke noget ned over hovedet på børn,
men det er lige præcis det, vi skal: 
Trykke os selv ned over dem. 
Vise dem vores værdier og holdninger. 
Det er vigtigt,
dels for at give dem en styrepind,
dels for at give dem noget 
at gå op imod senere.
Der skal være noget at rive ned, 
når man skal finde sit ståsted."

Forfatter Bjarne Reuter, Berlingske Tidende, 14.10.01, Fri. s. 4 
22
"Mange forældre vil ikke stå frem som autoriteter,
og jeg forstår godt den usikkerhed,
for det at have børn, 
er måske den største opgave, 
livet stiller os.
Man skal tænke på, 
at i det øjeblik man får et barn,
så bliver der ikke kun født et barn.
der bliver også født en far og en mor,
så pludselig er der tre nyfødte mennesker 
på den der hospitalsgang,
som skal prøve at finde et nyt liv
og nulstille alle triptællere."

Forfatter Bjarne Reuter, Berlingske Tidende, 14.10.01, Fri. s. 4 
23
"Jeg er ikke mere så ung,
at jeg ved alting."
Oscar Wilde (1856-1900)
24
 
25
"De, der ser en forskel mellem sjæl og legeme,
ejer ingen af delene."
Oscar Wilde (1856-1900)
26
"Det nye for kvinder og mænd er presset, 
isolationen og kravet om succes. 
Forældre går meget alene med deres børn. 
Det er et held, hvis naboen har børn. 
Vi har ingen rollemodeller, 
fordi familienetværket nærmest er forsvundet. 
Da vi ikke får ret mange børn, 
er kravet til succes så meget desto større.

Cand.psych. Kirsten Lindved, tidsskriftet Samvirke nr. 1, 2002: Når gravide mænd lider. s.16
27
"... jeg har ikke svaret på, 
hvordan vi får mændene til at se sig selv i øjnene. 
Jeg kan kun sige, 
at børn er en enestående chance 
for at vokse 
og blive et langt mere rigt menneske. 
Men det kræver altså, 
at man tager sit indre barn ved hånden 
og følger det lidt på vej."

Cand.psych. Kirsten Lindved, tidsskriftet Samvirke nr. 1, 2002: Når gravide mænd lider. s.20
28
"Mænd skal lære at være
Ikke gøre noget, 
ikke handle, 
ikke jagte projekter. 
Bare være i det, som er. 
Heldigvis lader det til, 
at den nye generation af fædre 
er langt mere interesseret i 
at deltage i processen med børn. 
De er virkelig gode til det."

Cand.psych. Kirsten Lindved, tidsskriftet Samvirke nr. 1, 2002: Når gravide mænd lider. s.20
29
"Jeg har opdaget,
at hvis du giver en gris og en dreng
alt hvad de ønsker sig,
så får du en god gris
og en slem dreng."

Ukendt, Visdomsord, Strandgaardgruppen, 1997
30
Mænd får også fødselsdepressioner. 
Og da de ligner kvindernes til forveksling, 
kunne det være nærliggende 
at tale om forældredepression i stedet. 
Både de mænd og kvinder, 
der rammes af fødselsdepressioner, 
har ofte en fortrængt barndomsoplevelse 
af svigt og forladthed 
med sig i bagagen. 
En smerte, der aktiveres, 
når de bliver forældre."

Chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, 
tidsskriftet Liv & Krop: Når forældreskabet vælter far. s.40
31
"Det er den ligestillingseffekt, vi nu ser af, 
at mænd mere end nogensinde beskæftiger sig, 
tager ansvar for og engagerer sig 
fra deres børn bliver født. 
Det betyder, at mænd nu i højere grad mærker, 
hvor rystet man kan blive 
over at være blevet forælder."

Chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, 
tidsskriftet Liv & Krop: Når forældreskabet vælter far. s.40
32
"Al den stund at børn i dag mere end nogensinde 
kan opleve omsorg, nærhed og fortrolighed 
fra både deres mor og far, 
er der håb for, 
at tingene kan se anderledes ud, 
når vores egne børn vokser op og bliver forældre. 
Og heldigvis for det,
for at blive forældre 
er den bedste mulighed for personlig udvikling. 
Den mest oplagte mulighed for 
at kunne reflektere over sit eget liv og fremtid."

Chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, 
tidsskriftet Liv & Krop: Når forældreskabet vælter far. s.42
33
"Latter har ingen udenlandsk accent."

Paul Lowney, Visdomsord, Strandgaardgruppen, 1997
34
"Når folk bliver forældre, 
så sker der noget ejendommeligt med dem. 
De påtager sig en rolle og glemmer, 
at de først og fremmest er mennesker. 
Når de nu er indtrådt i forældrenes hellige rækker, 
så føler de, 
at de må leve op til rollen som "forældre". 
De prøver ihærdigt at opføre sig på en bestemt måde, 
som svarer til deres opfattelse af, 
hvordan forældre opfører sig. (...)
Det ulykkelige ved denne forandring er, 
at de nybagte forældre ofte glemmer, 
at de stadig er mennesker 
med menneskelige fejl og brist, 
personligheder med begrænsninger, 
almindelige mennesker med almindelige følelser. 
De glemmer deres egen menneskelighed 
og holder forbløffende tit op med at være humane, 
når de bliver forældre. 
De føler sig ikke længere frie 
til at være sig selv. 
Som forældre tror de, 
at have fået et ansvar og en opgave, der kræver, 
at de skal være andet og mere 
end almindelige mennesker.
En tung ansvarsbyrde lægges på skuldrene af disse 
til forældre forvandlede mennesker. 
De føler, at de altid må have kontrol over deres følelser, 
at de skal elske deres børn betingelsesløst, 
at de skal acceptere og tolerere alt, 
hvad børnene gør. 
De tror, 
at de skal tilsidesætte deres egne personlige ønsker 
og ofre alt for deres børn, 
at de altid skal være retfærdige, 
og frem for alt ikke må begå de samme fejl, 
deres forældre begik mod dem.
Alle disse gode hensigter 
er forståelige og beundringsværdige, 
men som regel 
gør de forældrene mindre egnede til opgaven. 
At glemme, 
at man selv er et almindeligt menneske med almindelige fejl, 
er den første store fejltagelse, 
man begår, 
når man starter sin karriere som forældre. 
Gode forældre 
giver sig selv lov til at være mennesker."

Thomas Gordon: Forældreuddannelse - Problemer, konflikter, løsninger. 1970
Borgen, 3. opl. 1999 s.21f
35
"(...) husk på at mens opdragelsen af et barn 
tager gennemsnitligt mellem 15 og 18 år, 
kan opdragelsen af en forælder 
tage et halvt århundrede,
undertiden mere."

Jeanne van den Brouck: 21 lektioner i forældreopdragelse. 1979, Gyldendal, 2000, s.10
35
"Forfatteren kan se forældrenes problemer 
- disse værgeløse, 
så ofte uforståede, udskældte og oversete personer - 
og forstår den fortvivlelse 
en far eller mor kan føle 
over sit ufølsomme, 
hensynsløse eller måske blot kejtede barn.
Efter at al opmærksomhed længe 
har været centreret om barnet, 
dets problemer, behov, præstationer, udvikling og helbred 
har man omsider indset 
at hvis det er vanskeligt at være barn, 
er det det ikke mindre 
at være forælder."

Jeanne van den Brouck: 21 lektioner i forældreopdragelse. 1979, Gyldendal, 2000, s.9
37
"Hvad angår opdragerens generelle holdning, 
er jeg nået til den overbevisning 
at det forældre har mest brug for, 
er oprigtighed og ærlighed. 
Man må aldrig 
under noget som helst påskud 
- selv for at skåne eller glæde dem - 
lyve for forældre. 
Det er svært 
fordi det nogle gange virker 
som om forældre tigger om at blive løjet for. 
Det er svært at modstå fristelsen 
til at spille det barn 
som forældrene siger 
- og oprigtigt tror - 
de ønsker sig, 
også selv om dette barn 
er fuldstændig usandsynligt, 
kunstigt og usammenhængende."

Jeanne van den Brouck: 21 lektioner i forældreopdragelse. 1979, Gyldendal, 2000, s.88
38
"Når jeg gør mig til fortaler for en åndelig revolution, 
er det således ikke en religiøs revolution jeg mener. 
Jeg hentyder heller ikke til en måde at leve på, 
der på nogen måde er verdensfjern, 
og da slet ikke noget magisk eller mystisk. 
Det er snarere en opfordring 
til en radikal nyorientering 
væk fra vores vanemæssige egeninteresse 
mod omsorg for det bredere fællesskab af levende væsener 
vi er forbundet med, 
og for adfærd 
der tager højde for andres interesser 
foruden vores egne.
Hvis vi virkelig ønsker lykke, 
må vi se i øjnene 
at det sker ved 
at vise andre mennesker omsorg. 
Derfor bør vi ikke glemme 
andre levende væseners velfærd."

Dalai Lamas visdom,
2001, Aschehoug, s.47
39
"Selvom vi ikke hengiver os til åndelig eller religiøs praksis, 
vil vi kunne leve fredfyldt og harmonisk, 
forudsat at vi forstår 
at vi er nødt til at leve i indbyrdes afhængighed. 
Vi er sociale dyr, 
og det er umuligt for os 
at leve et isoleret liv 
uden afhængighed af andre mennesker 
eller andre levende væsener"

Dalai Lamas visdom,
2001, Aschehoug, s.48
40
"Det grundlæggende formål med uddannelse er 
fx at opnå lykke og undgå lidelse. 
Mennesker kæmper sig igennem uddannelsesprocessen 
for at blive i stand til at leve 
et succesfuldt og meningsfuldt liv. 
Ved hjælp af uddannelse 
kan vi opnå større lykke og mindre lidelse. 
Uddannelsen kan have forskellige former; 
én ting som imidlertid er fælles for dem alle, er 
at deres grundlæggende intention er 
at medvirke til at træne og forme sindet. 
Sindet har magt over krop og tale, 
og derfor må enhver træning af krop og tale 
begynde med sindet."

Dalai Lamas visdom,
2001, Aschehoug, s.51
41
"Når forældre siger: "Far og mor bliver kede af det 
når du får dårlige karakterer i skolen", 
underforstår de 
at barnets handlinger er årsagen til 
at forældrene er glade eller misfornøjede. 
For en overfladisk betragtning kan det 
at føle sig ansvarlig for andres følelser 
let forveksles med positiv omsorg. 
Det ser ud til at barnet holder af forælderen 
og har det skidt fordi forælderen har det dårligt. 
Men hvis børn der påtager sig et sådant ansvar, 
ændrer deres adfærd efter forældrenes ønsker, 
handler det ikke fra hjertet, 
men handler for at undgå skyldfølelse."

Marshall B. Rosenberg: Ikke voldelig kommunikation: "girafsprog", 1998, Borgen, 1999, s.68
42
"At fælde domme over andre
er fremmedgjorte udtryk
for vores egne udækkede behov."
Marshall B. Rosenberg: Ikke voldelig kommunikation: "girafsprog", 1998, Borgen, 1999, s.69
43
"IVK øger vores bevidsthed om 
at det andre siger og gør 
kan være en stimulus, 
men aldrig årsagen til vores følelser. 
Vi ser 
at vores følelser er en følge af den måde 
hvorpå vi vælger at opfatte det 
andre siger og gør, 
og en følge af de bestemte behov og forventninger 
vi har på det pågældende tidspunkt."

Marshall B. Rosenberg: Ikke voldelig kommunikation: "girafsprog", 1998, Borgen, 1999, s.65
44
"Vær tålmodig med alt det, 
der ligger uløst i dit hjerte, 
og forsøg at elske selve spørgsmålene. 
Søg ikke efter svar, som ikke kan gives, 
for du ville ikke være i stand til at leve med dem, 
og pointen er netop at leve alting ud. 
Lev spørgsmålene ud nu, 
og måske vil du en dag uden at vide det 
leve dig ind i svarene."
Rainer Maria Rilke (1875-1926)
45
"Børn er 
på grund af deres uskyldighed
hensynsløse lærere
i sandhed og kærlighed."

Deepak Chopra: De syv spirituelle love for forældre. 1997, Borgen, 2. udgave, 2002, s. 48 
46
"Der er to holdbare arvegaver,
vi kan håbe på at give vores børn.
Den ene er rødder;
den anden er vinger."

Hodding Carter i Deepak Chopra: De syv spirituelle love for forældre. 1997, Borgen, 2. udgave, 2002, s. 55 
47
"Husk, at børn hovedsalig lærer af, 
hvad du er, ikke af hvad du siger.
Din egen måde at leve på
har altid den største, positive indflydelse.
Børn har brug for dig
som model og eksempel.
I den forstand 
er det at iagttage dig
deres træning
fra et meget tidligt tidspunkt.
Hvis de ser dig vokse
og forandre dig
og finde dybere mening
og glæde i dit eget liv,
får udtrykket 'at være i harmoni med universet'
kraft
på et praktisk plan.
De vil ønske det samme
for sig selv,
selv om de endnu ikke fatter de principper,
der ligger bag."

Deepak Chopra: De syv spirituelle love for forældre. 1997, Borgen, 2. udgave, 2002, s. 55f 
48
"Men når det drejer sig om nyfødte, 
disse små nuttede væsner, 
der er så skrøbelige, 
og som al vores opmærksomhed er rettet imod, 
ser det hele meget anderledes ud.
Her følger der hverken en brugsanvisning
eller andre forklaringer med.
Den barske virkelighed er
at når vi forlader hospitalet
med vores få dage gamle baby i armene,
tager vi hjem uden andre hjælpemidler
end vores gode intentioner om
at gøre det bedst muligt.
Men tit og ofte er det bare ikke nok,
specielt ikke hvad angår barnets søvn."

Eduard Estivill & Sylvia de Béjar: Godnat og sov godt. Lær dit barn gode sovevaner. 1995, Borgen, 2000, s. 13 
49
"Et barn, der som femårig 
ikke har fået bugt med søvnproblemerne, 
har større risiko for 
at komme til at lide af søvnforstyrrelser 
resten af livet 
end børn, der sover godt."

Eduard Estivill & Sylvia de Béjar: Godnat og sov godt. Lær dit barn gode sovevaner. 1995, Borgen, 
2000, s. 21 
50
"Hvad er årsagen til,
 at nogle børn kan sove,
mens andre ikke kan?
Det skyldes, 
at nogle af dem har lært det.
Selv om det måske kan virke overraskende,
bliver vi født uden at vide,
hvordan man sover ordentligt.
Det er noget man skal lære.
Denne færdighed plejer at komme helt naturligt,
 uden at forældre og børn
er bevidste om det. (...) 
Årsagen til børns søvnløshed
 er i 98 pct. af tilfældene,
at barnet har en forkert indarbejdet vane
(de resterende 2 pct. skyldes psykologiske forhold)."

Eduard Estivill & Sylvia de Béjar: Godnat og sov godt. Lær dit barn gode sovevaner. 1995, Borgen, 
2000, s. 27 
51
"Efter nogen tid lærer jeg 
den fine forskel mellem det 
at holde i hånd 
og at lænke en sjæl.
Og jeg lærer
  at kærlighed 
ikke betyder støtte og selskab,
   ikke behøver at betyde sikkerhed.
Og jeg begynder at lære, 
at kys ikke er kontrakter,
og gaver ikke er løfter.
Og jeg begynder at acceptere 
mine nederlag 
med oprejst pande 
og med øjnene åbne 
med en voksens ynde
  ikke et barns gråd.
Og jeg lærer
  at bygge alle mine veje 
på i dag, 
fordi i morgen
  er for uvis til planer.
Efter nogen tid lærer jeg,
at selv solskin brænder, 
hvis jeg får for meget.
Så jeg tilplanter min egen have
  og dekorerer min egen sjæl, 
i stedet for at vente på 
at nogen kommer med blomster. 
Og jeg har lært:
 -  at jeg virkelig kan være udholdende
  - at jeg virkelig er stærk
 - og at jeg virkelig er værdifuld." 
Ukendt 
52
"Når man er i centrum, er man ikke en del af fællesskabet!"

Jesper Juul: Smil vi skal spise - børnefamiliens måltider. Apostrof, 2000, s. 30 
53
 "En gammel vane har lange rødder."
Ordsprog
54
 "Der findes intet så sjældent, 
som et helt og holdent ondt menneske,
- det skulle da lige være 
et helt og holdent godt."
Denis Diderot 
55
 "Man kan ikke være forsigtig nok
i valget af sine forældre."
Henrik Pontoppidan 
56
 "Den, der pønser på hævn,
holder sine egne sår friske."
Francis Bacon 
57
 "Gud giver os nødderne, 
men han knækker dem ikke for os."
H.C. Andersen 
58
  "Hele livet opleves påny i barnet.
Nu forstår man også bedre sit eget liv."
Søren Kierkegaard
59

"Det er gennem det autentiske møde
med vores reelle sårbarhed,
at vi finder vores sande styrke."
 

Dan Svarre, psykolog og forfatter
60
  "En stor mand er han,
som ikke har tabt sit barnehjerte."
Kinesisk ordsprog
61
  "Tænd hellere et lys,
end at klage over mørket."
Kinesisk ordsprog
62

  "(...) vi er tilbøjelige til at lede efter objektive svar,
når vi har mest brug for at finde de subjektive.
Vi opsøger eksperter,
når vi ikke kan finde os selv.
Det er der ikke noget i vejen med,
så længe vi ikke kopierer dem,
men lader os inspirere af dem."

Jesper Juul: Smil vi skal spise - børnefamiliens måltider. Apostrof, 2000, s. 103
63

  "Lige så godt børn trives med
at være inddraget i forældrenes projekter,
lige så dårligt trives de med
at være forældrenes projekt!
Når børn er forældrenes projekt,
er der næsten garanti for,
at projektet før eller senere kuldsejler
- præcis ligesom når voksne
gør projekter ud af hinanden."

Jesper Juul: Smil vi skal spise - børnefamiliens måltider. Apostrof, 2000, s. 48
64

  "Voldens største svaghed er,
at den er en nedadgående spiral,
som avler netop det,
den søger at ødelægge.
I stedet for at formindske ondskab
mangedobler den det.
Med vold kan du måske myrde en løgner,
men du kan ikke myrde løgnen
eller skabe sandheden.
Med vold kan du måske myrde en hader,
men du myrder ikke hadet.
Faktisk forøger volden bare hadet.
Sådan fortsætter det.
At gengælde vold med vold
mangedobler vold
og føjer yderligere mørke til en nat,
som allerede er blottet for stjerner.
Mørke kan ikke fordrive mørke.
Kun lys kan det.
Had kan ikke fordrive had.
Kun kærlighed kan det."

Martin Luther King, borgerrettighedsforkæmper
65

  "Vores følelser har deres egen form for bevidsthed,
som helt uafhængig af den tænkende hjerne
kan rumme meninger."

Daniel Goleman, Følelsernes intelligens, Borgen, 1997, s. 41
66

"Kun det,
der er frugtbart,
er også sandt."

Johan Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

67

"En falsk lære
lader sig ikke gendrive,
for den hviler jo på den overbevisning,
at det forkerte er sandt."

Johan Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

68


"Alle forældre gør og siger indimellem
noget dumt og uoverlagt som de fortryder.
Den dag det ryger ud af munden på dig:
"Du er også en satans irriterende møgunge"
,
ønsker du sikkert at kunne sluge ordene igen.
For du ved godt du har såret dit barn.
Du må sige undskyld.
"Det var forkert af mig at jeg sagde
du er en irriterende møgunge.
Jeg kan godt forstå du bliver ked af det,
og jeg kan se at jeg sårede dig.
Men jeg blev bare så vred".
Dit barn har lært at alle kan gøre noget
de fortryder og gerne vil gøre godt igen.
Du får samtidig fortalt
hvordan barnets handlinger påvirker dig
og hvad der foregår inden i dig.
På den måde gør du barnet
lidt klogere på følelser."

(Et lille hæfte) Børnerådet og Komiteen for Sundhedsoplysning,
Opdragelse med hjertet - om udvikling og konflikter med små børn
. 1. udg., 1. oplag 2002, s. 22.

69


". . . videnskaber som psykologi og psykiatri.
Deres undersøgelser har lagt det åbent i dagens lys,
hvordan et barns liv for al fremtid
kan bestemmes af den voksnes adfærd overfor det,
så forældres ærgerrighed på deres børns vegne,
der i det borgerlige livs tvetydighed anses for påskønnelsesværdig,
menneskelig talt er en forbandelse,
fordi den betyder en opdragelse,
der for hele livet måske frarøver barnet
det kostbareste af alt, dets livsmod.
Det beror ikke mindst på,
at barnet til forskel fra den voksne
ikke er i stand til at nøjes med at vise en forbeholden tillid.
For at kunne nøjes med det,
må man nemlig have lært at reservere sig.
Men bevidst og under selvkontrol
har barnet nemlig ikke lært at reservere sig.
Dets reservationer indfinder sig
i kraft af en psykisk automatisme.
Den skuffede tillid, utrygheden og usikkerheden, der følger deraf,
får derfor hos barnet så vidtrækkende og skæbnesvangre konsekvenser.
Men selv om den voksnes forhold til barnet er det sted,
hvor den ene
i den mest vidtrækkende og skæbnesvanger forstand
er udleveret den anden,
hvorfor det også er her,
videnskaben har været i stand til at konstatere det,
gælder det ikke desto mindre
- i alle mulige grader - de forhold,
hvori vi har med hinanden at gøre.
Den enkelte har aldrig
med et andet menneske at gøre
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt,
en forbigående stemning,
en oplagthed, man får til at visne,
eller som man vækker,
en lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende meget,
så det simpelthen står til den enkelte,
om den andens liv lykkes eller ej."

K. E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991, s. 25.

70

"... vi er hinandens verden og hinandens skæbne."

K. E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991, s. 25f.

71

- Intet menneske
må bruge et andet menneske
udelukkende til sit eget formål.

Frit efter (red.) K. E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991.

72


"Der er ingen vej til glæde.
Glæde er vejen."

Buddha.

73

74


"Det er lettere at kæmpe for sine principper
end at leve op til dem."

Alfred Adler (1870 - 1937)

75


”Indtil man virkelig helliger sig noget,
er der altid tøven,
resultatløshed,
muligheder for at trække sig tilbage.
Hvad derimod angår alle skabende initiativer og handlinger,
gælder der en ufravigelig kendsgerning,
som man - ved at være uvidende om -
kan ødelægge talløse ideer og strålende planer med.
Nemlig,
at i det øjeblik man definitivt helliger sig noget,
da ændrer forsynet alt.
Talløse ting,
som ellers aldrig ville komme for dagen,
giver sig nu til kende for at hjælpe en.
En sand strøm af begivenheder
udgår fra ens beslutning,
som fremkalder alle mulige
gunstige og uforudsete sammentræf,
møder og konkrete former for hjælp,
som intet menneske kunne have drømt om.
Derfor
- hvad du end kan drømme om at kunne -
begynd på det.
Dristighed rummer genialitet, kraft og magi.
Begynd, og begynd nu!"

Johan Wolfgang Goethe (1749 - 1832).

76

  "... de fleste forældre er kolossalt engagerede og åbne.
Og de er vant til at hente information
og evaluere den for at se,
om der er noget, de kan bruge.
De, der bliver forældre i dag,
har ikke en forventning om,
at de skal vide alt."

Familierådgiver Jesper Juul, Berlingske Tidende, 23. maj 2005, Indland, s. 2
77

"De allerfleste forældre er usikre.
Og det er jo ikke en sygdom.
Tværtimod.
Usikkerhed er bedre end skråsikkerhed,
og mange vil gerne finde ind til det,
som de selv mener
i stedet for bare at gøre det,
de andre forældre gør."

Familierådgiver Jesper Juul, Berlingske Tidende, 23. maj 2005, Indland, s. 2

78
 • Det er forældrenes ansvar at forbedre samspillet, når der opstår bl.a. problemer.

 • Det er aldrig klogt at fokusere på problemet.
  Undersøg i stedet jeres daglige samspil og tjek følgende:

 • Bruger du tid nok (minimum en halv time) til at lege og være sammen med barnet på dets egne præmisser?

 • Får barnet klare, personlige udmeldinger fra dig?

 • Hvor ofte sætter du pris på de glæder og kvaliteter, barnet tilfører dit liv?

 • Hvor ofte tænker du på barnet som en belastning eller et irritationsmoment?

 • Lyt til dig selv, når du taler til dit barn. Barnet må godt opleve din frustration, men kan ikke bære at få ansvaret eller skylden for den.

 • Straf aldrig barnet. Tag i stedet en time-out, hvor I tænker jer om.

 • Når problemet er løst, er det en god idé at fejre det med en hyggestund.

Familierådgiver Jesper Juul, Berlingske Tidende, 23. maj 2005, Indland, s. 2

79


"Vi har ikke fået jorden af vores forældre,
vi har lånt den af vores børn."

Maya Rudolph, 16 år
80


"Magt kan kun bruges til én ting,
og det er:
At dele ud af."

Dan Svarre, psykolog og forfatter
81


"Mennesker med et højt selvværd
er mest tilbøjelige til at dele ud
af den magt, de har. "

Dan Svarre, psykolog og forfatter
82
83


"At lave en primitiv filosofi
med båse, som menskene inddeles i,
er en fejl, hvoraf alle folk lider.
Men vi er nogen stykker,
som kun kan forstå
Én måde at inddele menskene på:
Man skal dele dem i individer."

 

Piet Hein
 
84


”For en der føler sig forkert,
grim og ond,
kan det være nærliggende
at bekræfte det grimme og onde
i mødet med andre.
Og dog er det
i mødet med andre
at håbet om forandring ligger."

           Anders Nyman, Olof Risberg, Börje Svensson: Unge seksuelle krænkere. Om overgreb og
                                                                      behandling,
Hans Reitzels Forlag, 2003, bagsiden
 

85


"Et møde mellem mennesker vækker følelser
- behagelige, ubehagelige, modstridende følelser.
Følelser kan være højst forståelige og tydelige,
som bliver siddende og føles i hele kroppen,
eller som er mere flygtigt antydende,
kun strejfer os og knap nok mærkes.
Denne strøm af følelser er hele tiden nærværende,
og det er ikke noget vi er herre over.
Det vi derimod er herre over,
er vores måde at nærme os dem på."

           Anders Nyman, Olof Risberg, Börje Svensson: Unge seksuelle krænkere. Om overgreb og
                                                                          behandling,
Hans Reitzels Forlag, 2003, s. 136
 

86

"Min intuition har aldrig taget fejl, men det har jeg."
 

Morten Sabroe, forfatter
87


"Du kan ikke støtte dit barn til et højere selvværd end dit eget.
Dertil er dit eget eksempel for stærkt."
 

Dan Svarre, psykolog og forfatter
 
88

 

89


Børns oprør

er ikke et oprør mod forældrene,

familien,

myndig-hederne

eller samfundet.


Det er et oprør mod fortielser,

forstillelser,

løgne og

hykleri.


Styrken af deres reaktioner afhænger af,

hvor intensiv de føler deres usikkerhed, angst og smerte.


Det bedste, vi som forældre kan gøre, er,

at deltage - på vores egen side

- og med sandheden som eneste mål."

           Dan Svarre

90


"Hvis du ikke ændrer retning,
så ender du dér,
hvor du er på vej hen."

Gl. kinesisk ordsprog 
91


En cherokee-indianer fortalte sine børnebørn:

"I ethvert liv er der en frygtelig kamp mellem to ulve.

Den ene er ond:

Frygt, vrede, misundelse, grådighed,
arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag.


Den anden er god:

Glæde, ydmyghed, tillid, gavmildhed,
sandhed, blidhed og medfølelse

 
Et af børnene spurgte:

"Bedstefar, ... hvilken ulv vinder?"

Den gamle indianer så ham i øjnene og svarede:
 
"Den, du fodrer."

 
92

"En diagnose
er en vifte af symptomer
og ikke en iboende sygdomsenhed i patienten.
Det har nogle psykologer misforstået,
og så sker det,
at de kommer til at behandle patienten,
som havde patienten en sygdom,
der skal elimineres.
Lad os for eksempel sige, at vi havde en patient,
der lider af depressioner
og vedvarende får både psykoterapi og medicinsk behandling,
men uden effekt
på de depressive symptomer.
Efter seks år
finder man pludseligt ud af
at der er noget helt galt i patientens familieforhold.
Det øjeblik,
der bliver taget hånd om familieproblemerne,
forsvinder symptomerne.
Så at tro,
at en depression
altid skyldes et intrapsykisk problem
eller en biologisk ubalance,
er fuldstændig håbløst.
De samme symptomer
kan være udtryk for,
både noget
biologisk,
socialt
og psykologisk (...)"


Klaus Pedersen, formand for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer,  i Psykologernes fagmagasin, P, nr. 5, 2020. s. 16 - 17

 
tilbage   forrige   næste 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk