ForældreSkolen tager udgangspunkt i din daglige praksis som opdrager. 

 
tilbage forrige          næste 
 

Vi har som forældre vores helt egen måde at opdrage vores børn på. Noget af det, vi gør, virker efter hensigten, andet ikke, det er bare ikke altid, vi ved hvorfor!  

ForældreSkolen anerkender dig som eksperten med hensyn til netop dit barn  - som den, der har det mest omfattende generelle kendskab til det.  

Det er derfor ForældreSkolens opgave, at søge at skabe og udvikle et samarbejde med dig omkring løsningen af de problemer, du har inde på livet. Kun derved kan du få den bedst mulige rådgivning og støtte.
 
 
   
Du har helt sikkert gjort det bedste, du kan, med den viden og de muligheder, du har haft til rådighed, for at løse din forældreopgave. At du søger hjælp nu til at komme videre, viser, at du påtager dig dit forældreansvar, at du tager det alvorligt, og at du har mod og handlekraft.  

Sammen søger vi at finde den dybere mening, indsigt og visdom bag de symptomer som dit barn, du selv og familien slås med.

Symptomerne er blot den ydre fremtrædelsesform af en dybereliggende konflikt eller ubalance Det er den, vi i fællesskab kan finde ind til og forløse. Symptomerne er de signalflag, som viser os, at noget er galt, og de er samtidig de pejlemærker, som fører os på sporet af løsningerne.
 
 

Terapien og supervisionen holdes i en respektfuld, ikke dømmende og tryghedsskabende atmosfære.

 
tilbage forrige          næste 
 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk