tilbage                      Børneinddragelse ikke -opdragelse

forrige   næste 

  • Børn har ikke brug for opdragelse i den traditionelle betydning af ordet.

  • Lige fra børnene slog øjnene op til denne verden, har de lagt op til samarbejde med os. De er skabt til at samarbejde!

  • Børn, som ikke mere vil samarbejde, er truede børn og børn på farlig/skadelig kurs.

  • Det er vores opgave som forældre at føre an i dette samarbejde med vore børn. Vores opgave er at inddrage dem i fællesskabet - i opdagelsen og skabelsen af en fælles virkelighed, at minde dem om betydningen af samarbejde og at træne dem i samarbejdets svære kunst. Vi skal udvikle et bæredygtigt og demokratisk lederskab og være gode forbilleder.

  • Det er vores egne og vores børns reaktioner, der viser os vejen - om vi er på ret eller fejl kurs.

  • På ForældreSkolen arbejder vi sammen på at skabe forudsætninger for, at du kan ændre de tanke-, føle- og handlemønstre, du finder uhensigtsmæssige eller måske ligefrem skadelige for dit barns eller din egen udvikling - og dermed skadelige for familiens samarbejde og trivsel.

  • På ForældreSkolen fokuseres der på, hvad vi som forældre har brug for, for at vi kan udvikle os bedst muligt med vores forældrerolle - til gavn for vores børn og ikke mindst os selv.

    Husk!: Børn er sensitive væsner. De ‘ser igennem alting’. De ser os, som dem vi er, og ikke dem vi gerne vil være. De lærer af det, vi gør, og ikke af det, vi siger.

tilbage

forrige   næste   

 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk