tilbage                     Vi opdrager med vores personlighed                       forrige    næste 
 

Vores børneopdragelse er dybt forankret i vores personlighed. Personligheden kan bedst karakteriseres som et sæt af tankemæssige, følelsesmæssige og handlemæssige vaner. Vaner, som for en stor dels vedkommende er grundlagt i vores barndom, som vi har vedligeholdt og enten svækket eller forstærket gennem vores livsforløb og gemmen vores livserfaringer.  
Vaner er, som vi alle sammen er bekendt med, ikke så lige til at ændre og da slet ikke, hvis vi ikke er klar over, at det er vaner. At ændre på vaner tager tid - og gamle vaner har lange rødder! Det kræver bevidsthed, næsten konstant opmærksomhed, og det kræver frem for alt vedholdende træning.  
Det er bla. derfor, det sjældent fører til de store og afgørende forandringer, at vi læser en bog eller hører et foredrag om børneopdragelse. Det kan være, at bogen eller foredraget virker stimulerende, at indholdet vækker umiddelbar genkendelse, at det virker nærværende og lærerigt, og at det vækker vores lyst til at forandre. Vi ændrer måske også praksis for en tid, men falder så tilbage i den gamle gænge. Kan du genkende det?  
Problemet er, at bogen, foredraget eller det venskabelige råd kun på overfladen kommer i berøring med vores personlighed, med vores vaner. Vi opdager, at når det kommer til de afgørende situationer, når vi står midt i konflikten, når vi kun har kort tid til at træffe valg, når vi står der midt på banen i tumulten, ja, så griber vi uden tvivl, instinktivt, uden nærmere overvejelse  - til vanen.  
Hvis vi skal ændre vaner - og dermed måden vi handler på i afgørende situationer - skal vi et lag dybere i vores bevidsthed, vort følelsesliv og i dybere kontakt med de normer og værdier, som danner grundlag for vores måde at handle på - og aktuelt i denne forbindelse - vores måde at opdrage på. Det er her, du gennem den terapeutiske proces kan blive støttet.

 
tilbage forrige       næste  
 

Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk