oversigt   Artikel i B.T.  28. 0kt. 2005, tillæg "Din familie" s. 12 næste 

Af Anne Nim Pedersen
Foto: Simon Knudsen

Søg hjælp i tide

Det er aldrig for tidligt eller for sent at søge hjælp, når det bliver lidt for svært at være forældre.

I dag bliver der ringet ind til sidste time i B.T.'s Forældreskole. Siden august har du kunnet få gode råd om, hvordan du som forælder håndterer mobning, rygning eller kæresteproblemer. Men fortvivl ikke, hvis du føler, at der er problemer med forældrerollen. Virkelighedens forældreskole findes, og flere og flere forældre henvender sig.

»Ligesom ægteskabet er forældreskabet noget, man udvikler sammen med andre mennesker. Tidligere prøvede man at »lappe problemerne« eller sende børnene til psykolog, når der var noget i vejen. Man kikkede ikke på symptomernes årsag, som i virkeligheden var at finde i forældrenes problemer med sig selv eller deres forældrerolle. Vores børn er vores spejl. De spejler vores styrker og vores ubalancer,« siger Dan Svarre, der er cand.pæd.psych. og manden bag ForældreSkolen. Han mener, det er vores ansvar som forældre at tage hånd om den ubalance, der måtte være.
»De forældre, som opsøger mig, er dybt fokuseret på at løse problemet. De er kendetegnet ved stor ansvarlighed. Det kræver mod at sige: »Hjælp mig, for jeg synes, det er svært at være forælder.« Man kan hverken sige, at det er for tidlig eller for sent at søge hjælp. Jeg er blevet kontaktet af par i bedsteforældrealderen, der kommer med en forældre/barn-problematik. Selv om barnet er 45-50 år, kan vi sagtens nå at arbejde med nogle af de store ubalancer.«  

Vores børn er
vores spejl. De
spejler vores
styrker og vores
ubalancer

Dan Svarre mener, at det er blevet sværere at være forældre i dag, fordi der er mange forskellige muligheder at være en familie på.
»Inden for de sidste 30-40 år har samfundet udviklet sig eksplosivt. De gamle opdragelsesretningsliner slår ikke længere til, og hvis vi alligevel forsøger, kommer vi til kort. Dagens børn og unge er langt mere bevidste, velformulerede og krævende end de var for 30-40 år siden. Tidligere faldt de mere til patten, men i dag stiller de krav og vil diskutere.«


Inden for de sidste
30-40 år har samfundet
udviklet sig eksplosivt
De gamle opdragelsesretningsliner
slår ikke længere til,
og hvis vi alligevel forsøger,
kommer vi til kort
 

  Dan Svarre bliver ind imellem ringet op af forældre, hvis børn allerede er på vej ud i behandlersystemet med symptomer, der peger i retning af autisme eller lignende.
»Hvis vi når ind til kernen af problemet, kan symptomerne aftage eller helt forsvinde. Ofte ses resultaterne allerede efter 3-5 gange. Jeg oplever sjældent, at problemet ikke kan afhjælpes,« fortæller Dan Svarre, der bliver kontaktet med henvendelser omkring skilsmisse, søskendejalousi, børn der stjæler, lyver, har indlæringsvanskeligheder, er generte eller spædbørn, som ikke vil sove. Psykologen fokuserer på, at det er forældrene, som skal i konsultation – ikke børnene.
»Det sker heldigvis sjældent, men ind imellem oplever jeg forældre, som hellere vil have, at deres barn bliver kværnet igennem det psykiatriske system i stedet for selv at tage ansvar. Det gør ondt, men heldigvis er de fleste med på, at det er dem selv, de skal arbejde med. Mange forældre bliver faktisk så begejstrede, at de fortsætter med personlig udvikling.«
anp@bt.dk
 Om ForældreSkolen:

 ForældreSkolen har eksisteret siden 1999.
 En konsultation koster 760 kr. og varer en time.
 Tlf.: 48 48 07 21     -    www.foraeldre-skolen.dk

                 (N.B. Pris angivet i pristal 2005)

 

     
oversigt Du befinder dig på   www.foraeldre-skolen.dk

næste